Odpis 1% (1,5%)

Jak co roku przypominamy o możliwości wsparcia Polskiego Związku Krótkofalowców poprzez przekazanie 1,5% podatku dochodowego za rok 2022

Od 2023 roku ustawodawca zmienił wielkość przekazywanego podatku na rzecz OPP z 1% na 1,5%

Polski Związek Krótkofalowców jest Organizacją Pożytku Publicznego o numerze KRS: 0000088401.

Aby przekazać 1,5% należnego podatku dla PZK wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę rocznego zeznania podatkowego PIT numer KRS: 0000088401.

Zachęcamy również do wsparcia konkretnie Oddziału Podkarpackiego, poprzez wpisanie w rubryce „Cel szczegółowy” nazwy „Polski Związek Krótkofalowców Oddział Podkarpacki” oraz w rubryce „dodatkowe informacje” skrótowej nazwy „OT-05 PZK”.

Przekazanie 1,5% od podatku na PZK to najprostszy, bezkosztowy i nie wymagający poświęcenia czasu sposób na wsparcie działalności naszego stowarzyszenia.

Wszystkim, którzy wsparli naszą organizację serdecznie dziękujemy!