Zarząd Oddziału

Zarząd Oddziału OT05 Polskiego Związku Krótkofalowców w Krośnie stanowią:

Stanisław SP6FEK – Prezes

Marek SP8NFX – Skarbnik

Łukasz SP8EFJ – Sekretarz

Grzegorz SP6LOK – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Andrzej SP8UZM – Przewodniczący

Adam SP8TJK – Sekretarz

Jan SP8BPX – Członek

Delegaci OT05 na Krajowy Zjazd Delegatów PZK

Jan SP8BPX

Bartek SP8EET

ODDZIAŁOWE KONTO BANKOWE

BANK BGŻ BNP PARIBAS

76 1600 1462 1815 4964 8000 0001

PZK Oddział Podkarpacki OT-05 Krosno
ul. Rzeszowska 10
38-404 Krosno