SP8NFZ Silent Key

W dniu 1 grudnia 2021 r. w wieku 74 lat zmarł Wiesław Such SP8NFZ. Prezes Oddziału Podkarpackiego PZK, członek Klubu Seniorów PZK, harcmistrz ZHP, emerytowany nauczyciel ZSE w Krośnie. QSL Manager okręgu 8. Odznaczony OH PZK w 2011 roku.
Niezastąpiony organizator i dowódca klubu SP8ZBX.
Spoczywaj w pokoju Drogi Przyjacielu Wiesławie!

Koledzy z Podkarpackiego Oddziału Terenowego PZK – OT05


 

Składki członkowskie PZK na 2022 rok nie uległy zmianie. Obowiązują stawki zatwierdzone Uchwałą ZG PZK Nr. 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 roku.

Lp  Rodzaj składki – opis  
  1.  Składka wpisowa 0 zł
  2.  Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 30 zł
(+40 zł OT05)
  3.  Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 90 zł
(+40 zł OT05)
  4.  Składka dla członka zwyczajnego 120 zł
(+40 zł OT05)
  5.  Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 30 zł
(+40 zł OT05)
  6.  Składka dla członka wspomagającego 20 zł
(+40 zł OT05)
  7.  Kluby zarejestrowane w OT PZK 0 zł

Uwaga: integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa, której wysokość każdy Oddział Terenowy PZK ustala indywidualnie, uchwałą podjętą przez członków na Walnym Zebraniu

Przypominam, iż zgodnie z Uchwałą 6/2020 z dnia 8 marca 2020 roku, składka na nasz Oddział na rok 2022 wynosi 40zł. Opłacamy ją razem ze składką na ZG PZK

Zgodnie z Regulaminem Składkowym termin opłacania składek przez członków upływa 14 stycznia 2022 roku za cały rok i I półrocze, II półrocze 14 lipca 2022

ODDZIAŁOWE KONTO BANKOWE

BANK BGŻ BNP PARIBAS

76 1600 1462 1815 4964 8000 0001

PZK Oddział Podkarpacki OT-05 Krosno
ul. Rzeszowska 10
38-404 Krosno

z dopiskiem: ZNAK WYWOŁAWCZY, IMIĘ i NAZWISKO, za jaki okres oraz ewentualną informację o przysługującej zniżce (rok urodzenia)

 

 

 

                                                                             Krosno 17.09.2021

 Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców

Zarząd Oddziału Podkarpackiego Polskiego Związku Krótkofalowców OT05 w Krośnie,
Lwowski Klub Krótkofalowców LKK
członkowie Klubów Krótkofalowców OT05 serdecznie
zapraszają wszystkich krótkofalowców oraz sympatyków
na 37 Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców BÓBRKA2021 r.,który odbędzie się w dniu 9 pazdziernika 2021 r.

UWAGA – Miejsce zjazdu Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
im. Ignacego Łukasiewicza Bóbrka k.Krosna

Sobota: od godz. 12,00:00 (09.10.2021 r.):
– rejestracja uczestników,
– zwiedzanie Muzeum
– pogawędki,
– zajęcia własne,
– giełda krótkofalarska.
– godz. 14:00 – rozpoczęcie części oficjalnej zjazdu.
– W trakcie części oficjalnej spotkania planowane jest m. innymi:
– podsumowanie Zawodów XXXVII Zawodów o Replikę Lampy Ignacego Łukasiewicza 2021,
– wręczenie grawertonów i dyplomów,
– prezentacje zaproszonych gości,
– wspólne zdjęcie,
– wspólne rozmowy,biesiadowanie połączone z ogniskiem
– podsumowanie zjazdu,

Częstotliwości radiostacji organizatora: 145.550 FM

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Oddziału Podkarpackiego OT05

Vy73! Wiesław SP8NFZ

 

 

 

 

                                                                           Krosno, dnia 12.10.2020 

                                             XXXVII ZAWODY

             O REPLIKĘ LAMPY IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

             REGULAMIN  XXXVII Zawodów o Replikę

    Lampy Ignacego Łukasiewicza 2021

 Organizatorem XXXVII Zawodów o replikę lampy I. Łukaszewicza  jest Polski Związek Krótkofalowców Oddział Podkarpacki w Krośnie (OT05) oraz Lwowski Klub Krótkofalowców (LKK) ze Lwowa.

Celem Zawodów jest upamiętnienie odkrywcy ropy naftowej oraz twórcy przemysłu naftowego – Ignacego Łukasiewicza.

Do uczestnictwa w zawodach zapraszamy nadawców i nasłuchowców z kraju i zagranicy.

Termin: 22 sierpnia 2021r. (niedziela), od godz. 15:00 do 17:00 UTC. 
Pasmo i emisje: 80m, CW i SSB. Łączność z tą samą stacją można powtórzyć drugim rodzajem
emisji.
Regulamin dla stacji OT05 i LKK (w tym członków honorowych LKK) oraz laureatów 
poprzednich 36 edycji Zawodów:
Laureatem jest stacja, która zajęła I miejsce w danej kategorii w jednym z poprzednich 36 konkursów.

Wywołanie na SSB: Wywołanie w Zawodach o Lampę Łukasiewicza podaje [SP8XX]
Wywołanie na CW: CQ TEST L DE…
Raporty:  RS  L /na SSB/  lub emisją CW zapisać  RST L

Praca w zawodach 

w przedziale 3500-3550 MHz /CW/ 3700-3750 /SSB/

Regulamin dla pozostałych stacji :
Wywołanie na SSB: Wywołanie w Zawodach o Lampę Łukasiewicza podaje [SP1XX]
Wywołanie na CW: CQ TEST SP DE…
Raporty: RS lub RST i numer kolejny łączności od 001 (np. SSB 59  001 lub CW 599  001)

Raporty: RS lub RST  od stacji organizatora literka L  (np.: SSB 59 L  lub CW  599 L )
Punktacja:
Każde bezbłędne QSO ze stacją, która nie jest członkiem OT05, LKK i nie jest laureatem poprzednich 36 edycji Zawodów – 1 pkt,
Każde bezbłędne QSO ze stacją, która jest członkiem OT05, LKK lub laureatem poprzednich 36 edycji Zawodów – 3 pkt.

Stacje organizatora zaliczają – 3 punkty

Każde bezbłędne QSO między stacjami organizatora –członkowie OT 05, LKK oraz laureaci poprzednich 36 edycji Zawodów – 1pkt.

Wynik końcowy: Suma punktów za QSO.

Klasyfikacje:  
A – Stacje indywidualne i klubowe na CW i SSB

B – Stacje indywidualne i klubowe na SSB
C – Stacje organizatora indywidualne i klubowe na CW i SSB
D – Stacje  organizatora indywidualne i klubowe na SSB
E – Stacje nasłuchowe MIXED podają tylko jeden raz pełny raport zgłaszanych obydwu stacji
Zawodnik  może być sklasyfikowany tylko  w jednej  z w/w grup klasyfikacyjnych /osoba posiadająca znaki nadawcze i nasłuchowe może startować TYLKO w jednej wybranej przez siebie kategorii/
Logi:  należy przesłać do organizatora tylko w formie elektronicznej, plik cabrillo.
Stacje biorące udział w zawodach proszone są o jasne podanie w logu kategorii w jakiej chcą być klasyfikowane (A do E).  
Dziennik zawodów należy prowadzić w czasie UTC. Dopuszczalna różnica czasu pomiędzy stacjami w nadesłanych logach może wynosić maksymalnie 5 min.
Logi za zawody należy przesłać w terminie 5 dni po zawodach, tylko  w formie elektronicznej (plik cabrillo w załączniku np. SP8XX.cbr, a temat listu: znak stacji; np. SP8XX). W przypadku prowadzenia logu w formie papierowej, prosimy skorzystać z dostępnych w sieci internet programów (np. Kol. Marka SP7DQR) do przepisania dziennika do formy elektronicznej i wygenerowania pliku Cabrillo.
Lista  otrzymanych logów będzie sukcesywnie umieszczana na naszej stronie WWW.
Logi należy przesłać na adres e-mail: ot5.pzk@gmail.com http://www.logsp.pzk.org.pl

Ewentualne logi papierowe zostaną użyte tylko do kontroli po przesłaniu na adres:
PZK Oddział Podkarpacki w Krośnie

  1. Rzeszowska 10
    38-404 Krosno.
    Dopuszczalna moc w zawodach: 100W

Klasyfikowane będą stacje które przeprowadzą minimum 10 QSO

W jednym czasie stacja biorąca udział w zawodach może emitować tylko jeden sygnał CW lub SSB

Wyniki Zawodów ustali Komisja, której decyzje są ostateczne.
Informacje o zawodach są dostępne na stronie internetowej: http://www.ot05.pzk.org.pl  w zakładce „Zawody-Contest” .
 Nagrody
Zwycięzcy poszczególnych kategorii zawodów otrzymają repliki Lampy Łukasiewicza.   

Dyplomy otrzymają wszyscy operatorzy, którzy prześlą swoje logi i będą wykazani w logach stacji OT05/LKK.
Dyplomy będą dostępne w wersji elektronicznej na portalu http://www.logsp.pzk.org.pl

Termin ogłoszenia wyników do 1 miesięca po zakończeniu zawodów.
Spotkanie podsumowanie odbędzie się tradycyjnie na terenie Skansenu  Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce (Termin spotkania podany będzie na stronie OT05 w miarę możliwości organizacyjnych i zdrowotnych).

Ostateczna wersja niniejszego regulaminu będzie dostępna na serwisie http://ot05.pzk.org.pl

             Zarząd Oddziału OT 05 PZK – SP8NFZ, SP8EFJ, SP8NFX

———————————————————-

 

Zostały wznowione egzaminy:
Sesje dodatkowe (egzaminy odbywają się w języku polskim):
13 lipca 2021 r., godz. 16:00 – UKE Warszawa, ul. Giełdowa 7/9
15 lipca 2021 r., godz. 16:00 – UKE Warszawa, ul. Giełdowa 7/9
20 lipca 2021 r., godz. 16:00 – UKE Warszawa, ul. Giełdowa 7/9
20 lipca 2021 r., godz. 17:00 – UKE Łódź, ul. Nawrot 85
21 lipca 2021 r., godz. 16:20 – UKE Lublin, ul. T. Zana 38C
22 lipca 2021 r., godz. 9:00 (I tura), godz. 11:00 (II tura) – UKE Siemianowice Śląskie, ul. Walerego Wróblewskiego 75
22 lipca 2021 r., godz. 16:00 – UKE Warszawa, ul. Giełdowa 7/9
23 lipca 2021 r., godz. 12:00 – UKE Poznań, ul. Kasprzaka 54
26 lipca 2021 r. godz. 16:30 – UKE Opole, ul. Łokietka 2
27 lipca 2021 r., godz. 16:00 – UKE Warszawa, ul. Giełdowa 7/9
29 lipca 2021 r., godz. 11:00 – UKE Kraków, ul. Świętokrzyska 12
29 lipca 2021 r., godz. 14:00 – UKE Rzeszów, ul. Grunwaldzka 17
3 sierpnia 2021 r., godz. 10:00 – UKE Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 1
5 sierpnia 2021 r., godz. 9:00 (I tura), godz. 11:00 (II tura) – UKE Siemianowice Śląskie, ul. Walerego Wróblewskiego 75
10 sierpnia 2021 r., godz. 17:00 – UKE Łódź, ul. Nawrot 85
13 sierpnia 2021 r., godz. 12:00 – UKE Poznań, ul. Kasprzaka 54
17 sierpnia 2021 r., godzina 11:00 – UKE Kielce, ul. Urzędnicza 13
17 sierpnia 2021 r., godz. 16:00 – UKE Warszawa, ul. Giełdowa 7/9
17 sierpnia 2021 r., godz. 16:20 – UKE Lublin, ul. T. Zana 38C
19 sierpnia 2021 r., godz. 10:00 – UKE Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 23
19 sierpnia 2021 r., godz. 16:00 – UKE Warszawa, ul. Giełdowa 7/9
20 sierpnia 2021 r., godz. 10.00 – UKE Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 23
20 sierpnia 2021 r., godz. 14.00. – UKE Białystok, ul. Warszawska 1a
24 sierpnia 2021 r., godz. 16:00 – UKE Warszawa, ul. Giełdowa 7/9
26 sierpnia 2021 r., godz. 11:00 – UKE Kraków, ul. Świętokrzyska 12
26 sierpnia 2021 r., godz. 16:00 – UKE Warszawa, ul. Giełdowa 7/9
31 sierpnia 2021 r., godz. 16:00 – UKE Warszawa , ul. Giełdowa 7/9
Jak informuje Ryszard – SP9OYZ,  grupa sądecka krótkofalowców, organizuje kolejne już spotkanie piknikowe w znanym nam już Muzeum Pszczelarstwa „Sądecki Bartnik” w Stróżach k/Grybowa i zapraszają na nie wszystkich chętnych na bezpośrednie QSO. Tak jak w latach poprzednich, gospodarzem spotkania jest kol. Rysiek SP9OYZ. Spotykamy się w dniu 26 czerwca 2021 r, w godzinach przedpołudniowych – tj od 9.00 do 15.00 . Współrzędne geograficzne miejsca: 49°40’13.5″N – 20°57’59.9″E. Organizatorzy będą QRV na 145.350 MHz oraz na przemienniku tarnowskim SR9A.  Trzymajmy kciuki na dobrą pogodę, nastroje na pewno dopiszą. Mile widziani „giełdowicze”. W programie zwiedzanie Muzeum Pszczelarskiego na terenie, którego spotkanie się odbędzie. Można tu też kupić najwyższej jakości produkty pszczółek jak miody, miodziki, woski i inne ich wytwory. Gościnni gospodarze serdecznie zapraszają na to plenerowe spotkanie.
SP8GKB SK.
W godzinach porannych 13 kwietnia 2021 na wieczną warte odszedł nasz
wspaniały kolega Jurek Cetnar SP8GKB z Jasła, współorganizator spotkań na Górze Liwocz.
Długoletni członek Podkarpackiego OT PZK /OT05/ oraz Jasielskiego Klubu Łączności SP8KJX
Uroczystości pogrzebowe 16.kwietnia /piątek/ o godz.11,30 modlitwy różańcowe w Kościele Parafialnym w Sławęcinie koło Jasła, następnie godz.12,00 pogrzebowa msza święta z odprowadzeniem na miejscowy cmentarz
Cześć Jego Pamięci!
SP9IQO SK.

W dniu 2021-04-07 po długiej chorobie zmarł  nasz kolega Tadeusz Maciejowski SP9IQO, z Gorlic,długoletni członek Podkarpackiego OT PZK (OT05). Tadeusz przez długie lata działał w Gorlickim Klubie Krótkofalowców SP9PEE
Uroczystości Pogrzebowe śp. Tadeusza odbędzie się 9 kwietnia godz 13,00 na cmentarzu w Gorlicach.

Cześć Jego Pamięci !

 


Z przykrością informujemy iż zmarł nasz Kolega Krzysztof, SP8RHV. Cześć Jego Pamięci! (16.03.2021)

—————————————————————————————————————-

 

Jak co roku przypominamy o możliwości wsparcia Polskiego Związku Krótkofalowców poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2020.

Polski Związek Krótkofalowców jest Organizacją Pożytku Publicznego o numerze KRS: 0000088401.

Aby przekazać 1% należnego podatku dla PZK wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę rocznego zeznania podatkowego PIT numer KRS: 0000088401.

Zachęcamy również do wsparcia konkretnie Oddziału Podkarpackiego, poprzez wpisanie w rubryce „Cel szczegółowy” nazwy „Polski Związek Krótkofalowców Oddział Podkarpacki” oraz w rubryce „dodatkowe informacje” skrótowej nazwy „OT-05 PZK”.

Przekazanie 1% od podatku na PZK to najprostszy, bezkosztowy i nie wymagający poświęcenia czasu sposób na wsparcie działalności naszego stowarzyszenia.

Wszystkim, którzy wsparli naszą organizację serdecznie dziękujemy!

Wiesław Such SP8NFZ, Prezes OT05

 

 

Członkowie PZK OT 05 100 osób / opłacone skł. 98

Informacje na temat opłacania składek członkowskich.

Lista członków Oddziału Podkarpackiego PZK

Stan na 2021-10-27

Lp. Znak Imię QTH Składki: ZG+OT 2020 Składki: ZG+OT 2021 Inne
1 SO8DAN Tadeusz Biała Podl. 60/60/30 60/60/40
2 SP5MNF Marek Wołkowyja XXX XXX Zmiana z OT25
3 SP6FEK Stanisław Krosno 45/45/30 45/20+45/20
4 SP7MOQ Marian Nowa Osada OT20 60/20+60/20
5 SP7T Piotr Starachowice 60/60/30 60/60/40
6 SP8-05-017 Olga Nowy Żmigród 15/15/30 15/20+15/20
7 SP8-05-022 Alina Krosno 15/15/30 15/15/40
8 SP8-05-024 Robert Głowienka 15/15/30 15/20+15/20
9 SP8-05-035 Maciej Gorlice 00,00 15/15/40
10 SP8AJC Wilhelm Zagórz 45/45/30 45/45/40
11 SP8AQA Jerzy Ustrzyki Dol. 60/60/30 60/60/40
12 SP8BOZ Marian Sanok 45/45/30 45/45/30
13 SP8BPX Jan Sanok 45/45/30 45/20+45/20
14 SP8BVN Marek Biłgoraj 60/60/30 60/60/40+40
15 SP8BVO Bogusław Krosno 60/60/30 60/20+60/20
16 SP8CBH Michał Krosno 60/60/30 60/60/40
17 SP8DWI Ireneusz Lubaczów 45/45/30 45/45/40
18 SP8E Andrzej Sahryń Mircze 60/60/30 60/60/40
19 SP8EE Łukasz Jasło 60/60/30 60/60/40
20 SP8EET Bartłomiej Sanok 60/60/30 60/60/40+40
21 SP8EEX Stanisław Mielec 45/45/30 45/20+45/20
22 SP8EFJ Łukasz Iwonicz 60/60/30 60/60/40
23 SP8GK Grzegorz Jasło 60/60/30 60/60/40
24 SP8GGV Darek Wielopole Skrzyńskie 60/60/30 60/60/40
25 SP8GJO Jan Sanok 60/60/30 60/60/40
26 SP8GKB Jurek Jasło 45/45/30 45/20 SILENT KEY 13.04.2021
27 SP8HDP Józef Sanok 45/45/30 45/45/40
28 SP8HMK Franciszek Zamość 60/60/30 60/60/40
29 SP8IPD Leszek Jaslo 60/60/30 60/60/40
30 SP8IRP Waldek Mielec 60/60/30 60/60/40+40
31 SP8IQR Ryszard Baligród 60/60/30 60/20+60/20
32 SP8KO Bogdan Tomaszów Lub. 45/45/30 45/20+45/20
33 SP8LOK Grzegorz Jarosław 60/60/30 60/60/40
34 SP8MAK Mateusz Lutcza 60/60/30 60/60/40
35 SP8MCP Wiesław Jasło 60/60/30 60/60/40
36 SP8MI Wojciech Ustrzyki Dolne 45/45/30 45/20+35+45/20
37 SP8MTA Tomasz Piotrków Tryb. 60/60/30 60/60/40
38 SP8NFH Andrzej Lesko 60/60/30 60/20+60/20
39 SP8NFX Marek Krosno 60/60/30 60/60/40
40 SP8NFZ Wiesław Rogi-Krosno 45/45/30 45/20+45/25
41 SP8OBQ Waldemar Kunowa 60/60/30 60/60/40+40
42 SP8OC Czeslaw Myczków 60/60/30 60/60/40
43 SP8ONV Aleksander Zamość 60/60/30 60/60/40
44 SP8OOB Janusz Odrzykoń 60/60/30 60/60/40
45 SP8OOF Bogdan Sanok 60/15 60/60/40
46 SP8OON Jan Krosno XXX XXX
47 SP8OS Bogumił Biezdziadka 60/60/30 60/60/40
48 SP8OV Paweł Krosno 60/60/30 60/60/40
49 SP8PM Ireneusz Krościenko Wyżne 0/0 60/20+60/20
50 SP8RR Ryszard Jasło 0/0 60/20+60/20
51 SP8SIK Fred Sanok 60/60/30 60/15+60/25
52 SP8TJK Adam Strzyżów 45/45/30 45/45/40
53 SP8TJR Jan Błażkowa 60/60/30 60/20+60/20
54 SP8TJW Michał Wiśniowa 15/15/30 15/15/40
55 SP8UEL Mariusz Zagórz 60/60/30 60/60/40
56 SP8UZM Andrzej Zagórz 60/60/30 60/60/40+40
57 SP8VJV Piotr Iwonicz 60/60/30 60/60/40
58 SP8WJW Piotr Gliniczek 60/60/30 60/60/40
59 SP8WW Wojciech Paszowa UD 60/60/30 60/60/40
60 SP8X Daniel Sanok 60/60/30 XXX
61 SP8XGS Zbigniew Mielec 60/60/30 60/20+60/20
62 SP9AC Bartosz Gorlice 60/60/30 60/60/40
63 SP9CQ Józef Gorlice 60/60/30 60/60/40
64 SP9GKJ Stanisław Gorlice 60/60/30 60/20+60/20
65 SP9GRP Karol Gorlice 60/60/30 60/60/40
66 SP9JPA Henryk Kraków 60/60/30 60/60/40
67 SP9MRO Witold Hadle Szklarskie 60/60/30 60/20+60/20
68 SP9NH Andrzej Tarnów 45/45/30 45/45/40
69 SP9ODF Ryszard Gorlice 60/60/30 60/60/40
70 SP9RQA Krzysztof Gorlice 60/60/30 60/60/40
71 SP9SX Danuta Hadle Szklarskie 60/60/30 60/20+60/20
72 SP9VOU Mariusz Gorlice 60/60/30 60/60/40
73 SQ7FZR Robert Pionki 60/60/30 60/20-XXX
74 SQ8AA Andrzej Nowosiółki 60/60/30 60/60/40
75 SQ8AMD Adam Krosno 60/60/30 60/60/40
76 SQ8AQX Robert Chorzelów 60/60/30 60/60/40
77 SQ8CN Robert Sielec-Sędziszów 60/60/30 60/20+60/20
78 SQ8EFB Witold Mielec 60/60/30 60/15+60/25
79 SQ8EFK Paweł Krościenko 60/60/30 60/60/40
80 SQ8GBD Bronisław Rzeszów 60/60/30 60/20+60/20
81 SQ8GBE Krzysztof Jedlicze 60/60/30 60/20+60/20
82 SQ8GBG Jerzy Nowy Żmigród 60/60/30 60/20+60/20
83 SQ8GBI Tadeusz Jedlicze 60/60/30 60/20+60/15
84 SQ8GUM Jacek Iskrzynia 60/60/30 60/60/40
85 SQ8GUO Waldek Lubaczów 60/60/30 60/60/40
86 SQ8IW Bronisław Tarnobrzeg 60/60/30 60/60/40
87 SQ8JLF Mariusz Krosno 60/60/30 60/20+60/20+10
88 SQ8MAH Adam Pułanki-Frysztak 60/60/30 60/60/40+40
89 SQ8MAU Marcin Klimkówka XXX XXX+60/20
90 SQ8NGV Krzysztof Wiśniowa 60/60/30 60/60/40
91 SQ8OPW Zdzisław Miejsce Piast. 60/50/30 60/60/40
92 SQ8PC Piotr Korczyna 60/60/30 60/20+60/20
93 SQ8PEH Henryk Ustrobna 60/15 60/20+60/20
94 SQ8RB Paweł Kawęczyn-Mielec 60/60/30 60/60/40
95 SQ8RXF Andrzej Korczowa 60/60/30 60/60/40
96 SQ8SR Mateusz Łęki Dukielskie 60/60/30 60/60/40
97 SQ8T Jerzy Zamość 60/60/30 60/60/40
98 SQ8UW Paweł Miejsce Piast. 60/60/30 60/60/40
99 SQ8W Wojciech Lubatowa 60/60/30 60/60/40
100 SQ8Z Krzysztof Targowiska 60/60/30 60/60/40
101 SQ9CIO Janusz Czermna 60/60/30 60/60/40+40
102 SQ9EZE Piotr Gorlice 0+60/15 60/20+60/20
103

* Kwota poprzedzona znakiem „+” to 2-pólrocze oraz dobrowolna wplata na rzecz naszego oddziału.

Składki członkowskie PZK na 2021 rok nie uległy zmianie. Obowiązują stawki zatwierdzone Uchwałą ZG PZK Nr. 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 roku.

Lp  Rodzaj składki – opis  
  1.  Składka wpisowa 0 zł
  2.  Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 30 zł
(+40 zł OT05)
  3.  Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 90 zł
(+40 zł OT05)
  4.  Składka dla członka zwyczajnego 120 zł
(+40 zł OT05)
  5.  Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 30 zł
(+40 zł OT05)
  6.  Składka dla członka wspomagającego 20 zł
(+40 zł OT05)
  7.  Kluby zarejestrowane w OT PZK 0 zł

Uwaga: integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa, której wysokość każdy Oddział Terenowy PZK ustala indywidualnie, uchwałą podjętą przez członków na Walnym Zebraniu

Przypominam, iż zgodnie z Uchwałą 6/2020 z dnia 8 marca 2020 roku, składka na nasz Oddział na rok 2021 wynosi 40zł. Opłacamy ją razem ze składką na ZG PZK

Zgodnie z Regulaminem Składkowym termin opłacania składek przez członków upływa 14 stycznia 2021 roku za cały rok i I półrocze, II półrocze 14 lipca 2021

ODDZIAŁOWE KONTO BANKOWE

BANK BGŻ BNP PARIBAS

76 1600 1462 1815 4964 8000 0001

PZK Oddział Podkarpacki OT-05 Krosno
ul. Rzeszowska 10
38-404 Krosno

z dopiskiem: ZNAK WYWOŁAWCZY, IMIĘ i NAZWISKO, za jaki okres oraz ewentualną informację o przysługującej zniżce (rok urodzenia)


Spotkania

Spotykamy się w każdy czwartek (z wyjątkiem świątecznych czwartków) w godzinach od 14:00 do 19:00 w siedzibie Radioklubu ZHP „WILGA” SP8ZBX przy Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcacych (Elektryk), ul. Rzeszowska 10 w Krośnie (budynek”B” wejście od parkingu)

Kontakt e-mail: ot5.pzk@ gmail.com tel.601797562

 

PZK Biuro QSL OT-05 i Okręgu SP8:

 

Polski Zwiazek Krótkofalowców

QSL Manager SP8 – OT05 

Wiesław Such SP8NFZ

ul.Rzeszowska 10

38-404 Krosno

tel. 601797562

Karty można przesyłać na adres domowy:

Wiesław Such ul.Długa 95      38-430 ROGI

 

Złote odznaki Polskiego Związku Krótkofalowców nadane osobom obsługującym nasze biuro SP8:

1. QSL Manager SP8 – SP8MJ Jan Świtalski Sanok     SK        09/Z        1997r.

2. QSL Manager SP8 – SP8ASP Aleksander Karamon  SK     71/Z        2010r.


Odznaki honorowe Polskiego Związku Krótkofalowców nadane członkom Podkarpackiego Oddziału Terenowego PZK nr 05

SP8MJ  Jan Switalski                Sanok SK   006   1973
SP9DEE Włodzimierz Bek         Gorlice  SK      059
SP9IQO Tadeusz Maciejewski Gorlice   SK    060
SP8IC    Zbigniew Kaszycki      Sanok SK    091   1976
SP8XS    Ryszard Szczurek     Jasło –         149
SP8VD     Marian Nawrocki       Krosno SK  152
SP8ASP Aleksander Karamon  Jasło –  SK       153
SP8YU    Edward Haduch      Brzozów SK  195
SP8ALS    Adam  Chudoba        Krosno       444   1995
SP8BPX    Jan Wójtowicz          Sanok         445    1995
SP8PAB  Bieszcz.Klub Krótkof. Sanok         453    1995
SP8MI Wojciech Geło –        Ustrzyki D.        647 – 2005
SP8AQA Jerzy Gąbka –       Ustrzyki D.        648 – 2005
SP8GRS Wojciech Kawa –         Jasło           694 – 17-11-2007
SP8JPR Ryszard Gierlicki –        Jasło           695 – 17-11-2007
SP8SRS Tadeusz Zawidlak –     Sanok  SK       696 – 17-11-2007
SP8GYR Kazimierz Kaczmaryk -Sanok SK        697 – 17 -11-2007
SP8AJC Wilhelm Wrona      Zagórz –            698 – 17-11-2007
SP8AQA Jerzy Gąbka         Ustrzyki D.        701 -17-11-2007
SP8HDP Józef Gosztyła –    Sanok               707 – 17-11-2007
SP8AYS Leszek Gryc          Jasło –              778 – 31-03-2009
SP8BVN  Marek Kluz            Biłgoraj –           779 – 31-03-2009
SP8EEX Stanisław Uzar       Mielec –             780 – 31-03-2009
SP8ONL  Ryszard Czubara Zamosc-           781 – 31-03-2009
SP8OOB Janusz Wójcik       Odrzykon –       782 – 31-03-2009
SP8TJK  
Adam Baniak –      Uherce             783 – 31-03-2009
SP9ODY
Wiesiek Brągiel       Gorlice –          784 – 31-03-2009
SP8NFZ   Wiesiek Such         Krosno            825 – 03-09-2011
SP8OON  Jan      Idec            Krosno             826 – 03-09-2011
SP8SIK     Fredek Bider         Sanok               843 – 03-09-2011
SP8UZI     Janusz Kaszycki  Sanok               844 – 03-09-2011
SP9MRO   Witold   Onaczyszyn Zabrze        845 – 03-09-2011