JESIENNE SPOTKANIE KRÓTKOFALOWCÓW BÓBRKA 2023

Koleżanki i Koledzy!
Mamy przyjemność serdecznie Was zaprosić na nasze coroczne Jesienne Spotkanie Krótkofalowców, które odbędzie się w malowniczym Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce w dniu 7 października 2023 roku.


Data: 7 października 2023
Godzina: 10:00 – 16:00
Miejsce: Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce


Współrzędne obiektu:
49°37’14.8″N 21°42’18.5″E
49.620789, 21.705135 https://goo.gl/maps/pCZhrhsbfSEt2v3x9

Wjazd dolną bramą ( będzie otwarta od godz. 9:00) i tradycyjnie spotykamy się w tzw. Kanadyjce

Proszę przy wjeździe poinformować pracowników skansenu o uczestniczeniu w zorganizowanym spotkaniu krótkofalowców .Wjazd bezpłatny .Na miejscu przy Kanadyjce parking dla samochodów .W razie niepogody całość spotkania w budynku Kanadyjki


Planujemy spędzić ten dzień razem, wymieniając doświadczenia, dzielić się swoimi zainteresowaniami oraz podtrzymywać więzi koleżeńskie.

Program spotkania obejmuje:

  • Podsumowanie XXXIX Zawodów o Replikę Lampy Ignacego Łukasiewicza – W zawodach udział wzięło 97 stacji. Wyniki na stronie https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=1691
  • Wspólne ognisko (zależne od warunków pogodowych)
  • Czas na swobodną rozmowę
  • Możliwość wymiany sprzętu i akcesoriów krótkofalarskich (zapewniamy miejsce i energię elektryczną

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności ze względu na catering. Prosimy również o przyniesienie swojego sprzętu krótkofalarskiego, jeśli macie ochotę pokazać go innym pasjonatom oraz zaproszonym gościom.

Mamy nadzieję, że przyłączycie się do naszego spotkania i stworzymy razem niezapomnianą atmosferę wspólnej pasji. Jeśli macie jakieś pytania lub potrzebujecie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt pod adresem email: ot5.pzk@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 512 059 512

Do zobaczenia w Bóbrce!

Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Podkarpackiego OT05

W dniu 5 marca 2023 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Podkarpackiego OT05.

Frekwencja wyniosła 24%. Celem zebrania było uzupełnienie składu Zarządu OT oraz wysłuchanie sprawozdań za okres kadencji. 

Do Zarządu wybrani zostali Krzysztof Mendrala SQ8NGV – prezes, Wojciech Jakieła – członek oraz Mateusz Kopa SQ8SR – członek.

Funkcje skarbnika oraz sekretarza nadal zajmują Marek SP8NFX i Łukasz SP8EFJ

Jako nowy prezes, Krzysztof SQ8NGV podziękował Stanisławowi SP6FEK ustępującemu z tej funkcji za jego pracę w trudnym okresie minionego roku oraz zapewnił o dołożeniu wszelkich starań w zwiększaniu potencjału Oddziału OT05. Zebranie upłynęło w koleżeńskiej atmosferze 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

Koleżanki i Koledzy!

Zarząd Podkarpackiego Oddziału Terenowego PZK w Krośnie zwołuje na dzień 5 marca 2023 r.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Oddziału Podkarpackiego OT-05 

Zebranie odbędzie się w siedzibie Oddziału Podkarpackiego PZK – Zespół Szkół Elektrycznych Krosno, ul. Rzeszowska 10. Początek o godz.11:00. Drugi termin godz. 11:15. 

Zwołując Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zarząd proponuje następujący porządek obrad:

1.Otwarcie Zebrania

2.Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3.Wybór protokolanta

4.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

6.Przyjęcie porządku zebrania

7.Stwierdzenie prawomocności zebrania

8.Sprawozdanie Zarządu Oddziału za okres kadencji.

9.Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

10.Sprawozdanie QSL Managera z działalności w zakresie oddziału.

11.Dyskusja nad sprawozdaniami.

12.Rozpatrzenie wniosku OKR o udzielenie absolutorium.

13.Wybory Członków Zarządu

14. Wybory delegata na Krajowy Zjazd Delegatów PZK

15.Sprawy różne: zapytania i wnioski.

16.Ukonstytuowanie się nowych władz Oddziału.

17.Przyjęcie uchwał i zgłoszonych wniosków

18.Zakończenie obrad.

Zapraszamy wszystkich członków naszego oddziału,

oraz sympatyków do wzięcia udziału w tych wyborach.

Vy73! Sekretarz OT05, Łukasz SP8EFJ

Składki członkowskie PZK na 2023 rok

Składki członkowskie PZK na 2023 rok nie uległy zmianie. Obowiązują stawki zatwierdzone Uchwałą ZG PZK Nr. 682/01/21 z dnia 4 września 2021 roku.

1Składka wpisowa0 zł
2Składka dla członka nadzwyczajnego SWL70 zł
3Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia130 zł
4Składka dla członka zwyczajnego160 zł
5Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat70 zł
6Składka dla członka wspomagającego60 zł
7Kluby zarejestrowane w OT PZK0 zł

Uwaga: integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa, której wysokość każdy Oddział Terenowy PZK ustala indywidualnie, uchwałą podjętą przez członków na Walnym Zebraniu.

W w/w składkach zawarta jest kwota 40 zł/rok przeznaczona na działalność naszego Oddziału Terenowego nr 05.

Czyli dla przykładu, składka dla członka zwyczajnego za cały rok wynosi 160zł. Wpłacana w dwóch ratach wynosi 80zł na pół roku.

Zgodnie z Regulaminem Składkowym termin opłacania składek przez członków upływa 14 stycznia 2023 roku za cały rok i I półrocze, II półrocze 14 lipca 2023

Dziękujemy również za wszystkie dobrowolne wpłaty na rzecz naszego Oddziału.

ODDZIAŁOWE KONTO BANKOWE

BANK BGŻ BNP PARIBAS

76 1600 1462 1815 4964 8000 0001

PZK Oddział Podkarpacki OT-05 Krosno
ul. Rzeszowska 10
38-404 Krosno

z dopiskiem: ZNAK WYWOŁAWCZY, IMIĘ i NAZWISKO, za jaki okres oraz ewentualną informację o przysługującej zniżce (rok urodzenia)

Coroczne Spotkanie Krótkofalowców w Bóbrce

Zapraszamy na coroczne Spotkanie Krótkofalowców oraz Podsumowanie Zawodów o Replikę Lampy Łukasiewicza które odbędzie się 15 października 2022 r. w Bóbrce.

Startujemy o 12:00. Zapraszamy serdecznie!

Wjazd na teren spotkania dolną bramą.
Współrzędne GPS: 49°37’14.3″N 21°42’18.3″E lub 49.620636, 21.705087

https://goo.gl/maps/Rc3GSXVUcvJdVjvS6

Kurs krótkofalarski on-line

W kilku ciekawych filmach możesz zobaczyć czym jest krótkofalarstwo i dowiedzieć się jak zostać jednym z nas.

Krótkofalarstwo daje Ci nieograniczone możliwości:

  • możesz rozmawiać z ludźmi z całego świata
  • możesz używać satelitów radioamatorskich
  • możesz wysyłać emaile bez dostępu do Internetu
  • możesz nadawać z samodzielnie zbudowanych radiostacji i anten
  • możesz rozwijać swoje zainteresowania zarówno techniczne jak i organizacyjne
  • … i wiele wiele innych

https://www.youtube.com/c/KrakowskiKursKr%C3%B3tkofalarski/videos

AKCJA DYPLOMOWA – 200 rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza

Nasz oddział OT05 prowadzi Akcję Dyplomową z okazji 200 rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza.

Akcja prowadzona będzie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku.

W akcji biorą udział następujące stacje klubowe OT05:

HF200IL – Krosno – QSL via SP8ZBX

3Z200IL – Jasło – QSL via SP8KJX

SN200IL – Ustrzyki Dolne – QSL via SP8ZKX

SO200IL – Mielec – QSL via SP8KBZ

SP200L – Gorlice – QSL via SP9PEE

Pełny regulamin dostępny jest na stronie https://logsp.pzk.org.pl/a/lukasiewicz/

Koordynatorem akcji dyplomowej jest Krzysztof SQ8NGV  sq8ngv@gmail.com

Zapraszamy wszystkich Członków OT05 do włączenia się do Akcji poprzez swoje lokalne kluby, aby zwiększyć aktywność znaków okolicznościowych na wszystkich pasmach i emisjach.

Pozdrawiamy amatorskim 73!

Zarząd OT05

Informacje składkowe na 2022 rok

Składki członkowskie PZK na 2022 rok nie uległy zmianie. Obowiązują stawki zatwierdzone Uchwałą ZG PZK Nr. 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 roku.

1Składka wpisowa0 zł
2Składka dla członka nadzwyczajnego SWL70 zł
3Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia130 zł
4Składka dla członka zwyczajnego160 zł
5Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat70 zł
6Składka dla członka wspomagającego60 zł
7Kluby zarejestrowane w OT PZK0 zł

Uwaga: integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa, której wysokość każdy Oddział Terenowy PZK ustala indywidualnie, uchwałą podjętą przez członków na Walnym Zebraniu.

W w/w składkach zawarta jest kwota 40 zł/rok przeznaczona na działalność naszego Oddziału Terenowego nr 05.

Czyli dla przykładu, składka dla członka zwyczajnego za cały rok wynosi 160zł. Wpłacana w dwóch ratach wynosi 80zł na pół roku.

Zgodnie z Regulaminem Składkowym termin opłacania składek przez członków upływa 14 stycznia 2022 roku za cały rok i I półrocze, II półrocze 14 lipca 2022

Dziękujemy również za wszystkie dobrowolne wpłaty na rzecz naszego Oddziału.

ODDZIAŁOWE KONTO BANKOWE

BANK BGŻ BNP PARIBAS

76 1600 1462 1815 4964 8000 0001

PZK Oddział Podkarpacki OT-05 Krosno
ul. Rzeszowska 10
38-404 Krosno

z dopiskiem: ZNAK WYWOŁAWCZY, IMIĘ i NAZWISKO, za jaki okres oraz ewentualną informację o przysługującej zniżce (rok urodzenia)