Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Oddziału Podkarpackiego OT-05

Koleżanki i Koledzy!

Zarząd Podkarpackiego Oddziału Terenowego PZK w Krośnie zwołuje na dzień 20 kwietnia 2024 r. (sobota)  Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Oddziału Podkarpackiego OT-05.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Oddziału Podkarpackiego PZK – Zespół Szkół Elektrycznych Krosno, ul. Rzeszowska 10. Początek o godz.10:00. Drugi termin godz. 10:15.

Zwołując Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zarząd proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3. Wybór protokolanta.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

6. Przyjęcie porządku zebrania

7. Stwierdzenie prawomocności zebrania

8. Sprawozdanie Zarządu Oddziału za okres kadencji.

9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

10 .Sprawozdanie QSL Managera z działalności w zakresie oddziału.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

12. Rozpatrzenie wniosku OKR o udzielenie absolutorium.

13. Wybory Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Delegata na Krajowy Zjazd Delegatów PZK

14. Sprawy różne: zapytania i wnioski w sprawie funkcjonowania oddziału

15. Ukonstytuowanie się nowych władz Oddziału.

16. Przyjęcie uchwał i zgłoszonych wniosków

17. Zakończenie obrad.

Zapraszamy wszystkich członków naszego oddziału oraz sympatyków radia do wzięcia udziału w tych wyborach.

Vy73! Zarząd Oddziału OT-05

SP9JPA SILENT KEY

Koledzy i koleżanki .

W dniu dzisiejszym otrzymałem smutną wiadomość o nagłej śmierci wieloletniego członka odziału OT05 PZK Henryka Zwolskiego SP9JPA .

Kolega Henryk przez wiele lat uprawiania naszego pięknego hobby był min członkiem ZGPZK , członkiem i sympatykiem SP FIRAC ,doskonałym tłumaczem ,kolegą który stworzył podstawowy podręcznik angielskojęzycznych zwrotów krtókofalarskich wraz z plikiem audio , doskonałym telegrafistą i operatorem stacji klubowych i okolicznościowych .

SP9JPA SILENT KEY

W imieniu Zarządu OT 05 PZK w Krośnie rodzinie ,najlbliższym oraz przyjaciołom składam najszczersze kondolencje .

Prezes OT 05 PZK Krzysztof SQ8NGV

Składki członkowskie PZK na 2024 rok nie uległy zmianie. Obowiązują stawki zatwierdzone Uchwałą ZG PZK Nr. 682/01/21 z dnia 4 września 2021 roku.

1Składka wpisowa0 zł
2Składka dla członka nadzwyczajnego SWL70 zł
3Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia130 zł
4Składka dla członka zwyczajnego160 zł
5Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat70 zł
6Składka dla członka wspomagającego60 zł
7Kluby zarejestrowane w OT PZK0 zł

Uwaga: integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa, której wysokość każdy Oddział Terenowy PZK ustala indywidualnie, uchwałą podjętą przez członków na Walnym Zebraniu.

W w/w składkach zawarta jest kwota 40 zł/rok przeznaczona na działalność naszego Oddziału Terenowego nr 05.

Czyli dla przykładu, składka dla członka zwyczajnego za cały rok wynosi 160zł. Wpłacana w dwóch ratach wynosi 80zł na pół roku.

Zgodnie z Regulaminem Składkowym termin opłacania składek przez członków upływa 14 stycznia 2023 roku za cały rok i I półrocze, II półrocze 14 lipca 2023

Dziękujemy również za wszystkie dobrowolne wpłaty na rzecz naszego Oddziału.

ODDZIAŁOWE KONTO BANKOWE

BANK BGŻ BNP PARIBAS

76 1600 1462 1815 4964 8000 0001

PZK Oddział Podkarpacki OT-05 Krosno
ul. Rzeszowska 10
38-404 Krosno

z dopiskiem: ZNAK WYWOŁAWCZY, IMIĘ i NAZWISKO, za jaki okres oraz ewentualną informację o przysługującej zniżce (rok urodzenia)

JESIENNE SPOTKANIE KRÓTKOFALOWCÓW BÓBRKA 2023

Koleżanki i Koledzy!
Mamy przyjemność serdecznie Was zaprosić na nasze coroczne Jesienne Spotkanie Krótkofalowców, które odbędzie się w malowniczym Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce w dniu 7 października 2023 roku.


Data: 7 października 2023
Godzina: 10:00 – 16:00
Miejsce: Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce


Współrzędne obiektu:
49°37’14.8″N 21°42’18.5″E
49.620789, 21.705135 https://goo.gl/maps/pCZhrhsbfSEt2v3x9

Wjazd dolną bramą ( będzie otwarta od godz. 9:00) i tradycyjnie spotykamy się w tzw. Kanadyjce

Proszę przy wjeździe poinformować pracowników skansenu o uczestniczeniu w zorganizowanym spotkaniu krótkofalowców .Wjazd bezpłatny .Na miejscu przy Kanadyjce parking dla samochodów .W razie niepogody całość spotkania w budynku Kanadyjki


Planujemy spędzić ten dzień razem, wymieniając doświadczenia, dzielić się swoimi zainteresowaniami oraz podtrzymywać więzi koleżeńskie.

Program spotkania obejmuje:

  • Podsumowanie XXXIX Zawodów o Replikę Lampy Ignacego Łukasiewicza – W zawodach udział wzięło 97 stacji. Wyniki na stronie https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=1691
  • Wspólne ognisko (zależne od warunków pogodowych)
  • Czas na swobodną rozmowę
  • Możliwość wymiany sprzętu i akcesoriów krótkofalarskich (zapewniamy miejsce i energię elektryczną

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności ze względu na catering. Prosimy również o przyniesienie swojego sprzętu krótkofalarskiego, jeśli macie ochotę pokazać go innym pasjonatom oraz zaproszonym gościom.

Mamy nadzieję, że przyłączycie się do naszego spotkania i stworzymy razem niezapomnianą atmosferę wspólnej pasji. Jeśli macie jakieś pytania lub potrzebujecie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt pod adresem email: ot5.pzk@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 512 059 512

Do zobaczenia w Bóbrce!

Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Podkarpackiego OT05

W dniu 5 marca 2023 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Podkarpackiego OT05.

Frekwencja wyniosła 24%. Celem zebrania było uzupełnienie składu Zarządu OT oraz wysłuchanie sprawozdań za okres kadencji. 

Do Zarządu wybrani zostali Krzysztof Mendrala SQ8NGV – prezes, Wojciech Jakieła – członek oraz Mateusz Kopa SQ8SR – członek.

Funkcje skarbnika oraz sekretarza nadal zajmują Marek SP8NFX i Łukasz SP8EFJ

Jako nowy prezes, Krzysztof SQ8NGV podziękował Stanisławowi SP6FEK ustępującemu z tej funkcji za jego pracę w trudnym okresie minionego roku oraz zapewnił o dołożeniu wszelkich starań w zwiększaniu potencjału Oddziału OT05. Zebranie upłynęło w koleżeńskiej atmosferze 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

Koleżanki i Koledzy!

Zarząd Podkarpackiego Oddziału Terenowego PZK w Krośnie zwołuje na dzień 5 marca 2023 r.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Oddziału Podkarpackiego OT-05 

Zebranie odbędzie się w siedzibie Oddziału Podkarpackiego PZK – Zespół Szkół Elektrycznych Krosno, ul. Rzeszowska 10. Początek o godz.11:00. Drugi termin godz. 11:15. 

Zwołując Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zarząd proponuje następujący porządek obrad:

1.Otwarcie Zebrania

2.Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3.Wybór protokolanta

4.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

6.Przyjęcie porządku zebrania

7.Stwierdzenie prawomocności zebrania

8.Sprawozdanie Zarządu Oddziału za okres kadencji.

9.Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

10.Sprawozdanie QSL Managera z działalności w zakresie oddziału.

11.Dyskusja nad sprawozdaniami.

12.Rozpatrzenie wniosku OKR o udzielenie absolutorium.

13.Wybory Członków Zarządu

14. Wybory delegata na Krajowy Zjazd Delegatów PZK

15.Sprawy różne: zapytania i wnioski.

16.Ukonstytuowanie się nowych władz Oddziału.

17.Przyjęcie uchwał i zgłoszonych wniosków

18.Zakończenie obrad.

Zapraszamy wszystkich członków naszego oddziału,

oraz sympatyków do wzięcia udziału w tych wyborach.

Vy73! Sekretarz OT05, Łukasz SP8EFJ

Składki członkowskie PZK na 2023 rok

Składki członkowskie PZK na 2023 rok nie uległy zmianie. Obowiązują stawki zatwierdzone Uchwałą ZG PZK Nr. 682/01/21 z dnia 4 września 2021 roku.

1Składka wpisowa0 zł
2Składka dla członka nadzwyczajnego SWL70 zł
3Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia130 zł
4Składka dla członka zwyczajnego160 zł
5Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat70 zł
6Składka dla członka wspomagającego60 zł
7Kluby zarejestrowane w OT PZK0 zł

Uwaga: integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa, której wysokość każdy Oddział Terenowy PZK ustala indywidualnie, uchwałą podjętą przez członków na Walnym Zebraniu.

W w/w składkach zawarta jest kwota 40 zł/rok przeznaczona na działalność naszego Oddziału Terenowego nr 05.

Czyli dla przykładu, składka dla członka zwyczajnego za cały rok wynosi 160zł. Wpłacana w dwóch ratach wynosi 80zł na pół roku.

Zgodnie z Regulaminem Składkowym termin opłacania składek przez członków upływa 14 stycznia 2023 roku za cały rok i I półrocze, II półrocze 14 lipca 2023

Dziękujemy również za wszystkie dobrowolne wpłaty na rzecz naszego Oddziału.

ODDZIAŁOWE KONTO BANKOWE

BANK BGŻ BNP PARIBAS

76 1600 1462 1815 4964 8000 0001

PZK Oddział Podkarpacki OT-05 Krosno
ul. Rzeszowska 10
38-404 Krosno

z dopiskiem: ZNAK WYWOŁAWCZY, IMIĘ i NAZWISKO, za jaki okres oraz ewentualną informację o przysługującej zniżce (rok urodzenia)