Biuro QSL Okręgu 8

Polski Związek Krótkofalowców

QSL Manager SP8 – OT05 

Stanisław Irzyk, SP6FEK

ul. Rzeszowska 10

38-404 Krosno